Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2006

Činnost

Na konci ledna 2006 bylo předáno na FÚ v Dobrušce přiznání k dani z příjmu za rok 2005, včetně výkazu příjmů a výdajů a silniční daně. Vše bylo bez závad.

Dne 23. února 2006 se sešla v Deštném v Orl. horách valná hromada sdružení za účasti všech členů. Zde byly podány informace o činnosti sdružení za rok 2005, o hospodaření v roce 2005 a návrh plánu činnosti na rok 2006. Valná hromada schválila výroční zprávu za rok 2005, hospodaření za rok 2005 a plán na rok 2006. Výroční zpráva za rok 2005 byla vydána tiskem a předána členům sdružení.

Výbor sdružení se sešel 2. června 2006 v Dobrém za účasti všech členů výboru a 17. listopadu 2006 v Rychnově nad Kněžnou také za účasti všech členů.

Bylo podáno vyúčtování finančních příspěvků za vydání publikace Ptáci Orlických hor.

Ke konci roku 2006 bylo zpracováno a odesláno vyúčtování grantu na vydání miniprůvodce naučnou stezkou „Bedřichovka“ na Královéhradecký kraj. Byla vydána dvě čísla zpravodaje ORLICKÉ HORY, každé v nákladu 300 výtisků. Byl zakoupen počítač pro potřeby sdružení, který byl umístěn u ing. Remeše. Byly založeny internetové stránky sdružení ww.libridobre.estranky.cz. Jejich aktualizací byl pověřen ing. Remeš.

16. dubna 2006 byl podán grant ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje na vydání informačních letáků z projektu „Přírodní zajímavosti obcí“, a to pro obce Bartošovice v Orl. horách, Deštné v Orl. horách a Dobré, které bude sdružení vydávat opět ve spolupráci se Správou CHKO Orlické hory v  Rychnově nad Kněžnou až v roce 2007. Zastupitelstvo KHK tento grant schválilo dne 22. 6. 2006 usnesením č. 14/847/2006 ve výši 43 000 Kč. Na vydání se budou také finančně podílet i příslušné obce.

Sdružení získalo rukopis práce profesora Karla Březiny „O Orlických horách a o nás“, který připravuje k vydání na rok 2007.

V roce 2006 se prodalo celkem 25 publikací LOMY. V zásobě ke konci roku zůstaly 4 publikace. Kniha Ptáci Orlických hor byla prodávána za 150 Kč, prodejcům za 120 Kč a distributorům za 100 Kč, aby konečná cena pro zákazníka byla stále 150 Kč. Bylo celkem prodáno 157 publikací. Každý autor dostal zdarma 100 výtisků a dalších 255 výtisků předáno zdarma spoluvydavatelům, kteří se na vydání finančně podíleli a na propagaci. V zásobě ke konci roku zůstalo 179 výtisků.

Odborná činnost

Začátkem roku byla vydána dlouho očekávaná publikace „Ptáci Orlických hor“ autorů Miroslava Hromádky, Kamila Čiháka, Věry Hromádkové a Jiřího Porkerta. Vyšla v nákladu 1000 výtisků s barevnou přílohou a mapou v rozsahu 381 stran. Na vydání publikace se finančně podílely tyto organizace a firmy: Krajský úřad Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v Praze, Správa ochrany přírody v Praze, SportProfi, s.r.o. v Deštném v Orl. horách, JECH CZ s.r.o. v Dobrušce, PZP KOMPLET a.s. v Semechnicích, Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou, SHOCart, s.r.o. v Zádveřicích, VILLA NOVA UHŘÍNOV v Uhřínově pod Deštnou, A ROCHA v České Skalici a Železárny Velký Šenov s.r.o. ve Velkém Šenově.

Sdružení spolupracovalo, tak jako v minulých letech, na vydání regionálního vlastivědného sborníku PANORAMA, tentokrát 14. čísla, což je uvedeno v tiráži sborníku a získalo zdarma 10 výtisků. Z rozpočtu sdružení bylo na podporu vydání tohoto čísla vyčleněno 5000 korun. Sborník je formátu A5 se 140 stranami. Je v něm publikováno 23 příspěvků s 28 černobílými fotografiemi a 2 obrázky. Prodejní cena je 55 Kč.

Ve spolupráci se Správou CHKO Orlické hory v Rychnově nad Kněžnou byla vydána 2 čísla zpravodaje ORLICKÉ HORY, každé v nákladu 300 výtisků. Velikost je formátu A4 a rozsah 12 stran. Cena jednoho čísla je 15 Kč. Sdružení zajišťuje distribuci, prodej i objednávky.

První číslo roku 2006 vyšlo 27. února. Je v něm publikováno 11 příspěvků, dále čtení pro děti, informace a pozvánky, včetně 23 obrázků a map. 

Obsah:

Záliš Z.: Dřeviny rostoucí mimo les.
Jakoubková R.: Vodní nádrže na Bedřichovce.
Kučera J.: Sněžné skútry v Orlických horách.
Vašek M.: Program péče o krajinu v CHKO Orlické hory v roce 2005.
Záliš Z.: Památné stromy v CHKO Orlické hory.

Hájek J.: Úprava pramene řeky Kněžná.
Záliš Z.: Téma zimní rekreace na webu CHKO Orlické hory.

Druhé číslo vyšlo 25. října 2006 a v něm je publikováno 11 příspěvků, dále čtení pro děti a informace, včetně 24 obrázků a map.

Obsah:

Kučera J.: Kradli orchideje.
Záliš Z.: Památné stromy v CHKO Orlické hory.
Kučera J.: Poprvé v České republice.
Vašek M.: Nová agroenvironmentální opatření v CHKO Orlické hory.
Gerža M.: Kačenčina zahrádka slavnostně otevřena.
Kučera J.: Strážci navštívili Lužické hory.
Záliš Z.: Podpora dravců a sov k biologické ochraně lesa v Orlických horách.
Kučera J.: Sluka zahnízdila v Tulešově.
Gerža M.: Přírodní rezervace – račte vstoupit?
Jakoubková R.: Navrácení kamenů do koryta řeky Bělé v Antoniině údolí.
Mocek J.: Informační a poradenské centrum ekologického zemědělství.

 

 

Na grant získaný u Královéhradeckého kraje v Hradci Králové a ve spolupráci se Správou CHKO Orlické hory v Rychnově nad Kněžnou byl vydán miniprůvodce naučnou stezkou Bedřichovka v nákladu 15000 výtisků. Formát je 10 x 21 cm se 7 barevnými fotografiemi a mapou. Tyto výtisky byly distribuovány po informačních střediscích, školách a dalších institucích v regionu.

Posledním vydaným titulem byl leták „Invazní druhy rostlin“, který jsme vydali opět ve spolupráci se Správou CHKO Orlické hory z prostředků sdružení. Finanční prostředky budou zpět získány prodejem zpravodaje Orlické hory. Leták vyšel v nákladu 10000 výtisků ve formátu 10 x 21 cm s 5 barevnými fotografiemi a mapou. Celý náklad byl předán na Správu CHKO Orlické hory pro další distribuci mezi instituce a obyvatele regionu.

 

Hospodaření v roce 2006

Příjmy (Kč):   Výdaje (Kč):  

členské příspěvky
prodej výrobků a služeb
grant KHK
ostatní příjmy
úroky z vkladů

200,00
23 216,14
43 000,00
81,00
384,94

 nákup počítače
nákup služeb
mzdy a odměny
provozní režie
ostatní výdaje
 17 212,00
35 501,40
7 740,00
2 953,00
6 078,00
 celkem

 66 882,08

 celkem  66 484,40

Stav finančních prostředků ke konci roku 2006: 60 633,48 Kč.

Zásoby publikace LOMY jsou ve výši 44,80 Kč a publikace Ptáci Orlických hor ve výši 25 597 Kč.